Podziękowania

Rok matejkowskiego wolontariusza

Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna.

Beata Zaręba
Nauczyciel wf i podstaw przedsiębiorczości. Opiekunka szkolnego wolontariatu. Koordynator szkolnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wulkan pomysłów i energii :)