Silesia Marathon

Maratończycy na start

SMMMMMPrzed nami kolejna biegowa impreza. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zgłosili swoją gotowość niesienia pomocy – jest nas ponad 40-tu! Do poniedziałku 22.09. proszę o dostarczenie do mnie zgód od rodziców na udział w wolontariacie.

Beata Zaręba
Nauczyciel wf i podstaw przedsiębiorczości. Opiekunka szkolnego wolontariatu. Koordynator szkolnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wulkan pomysłów i energii :)